Magazynowanie i Obszar Roboczy

  • Storage-and-Work-Areas

Magazynowanie i Obszar Roboczy

Podesty wolnostojace

Dexion oferuje podesty, które są efektywne pod względem kosztów tworzenia dodatkowych powierzchni w istniejących budynkach. Lekka w swojej konstrukcji, ale wytrzymała struktura słupów i belek podporowych, umożliwia budowę bardzo wytrzymałych podłóg. Standardowe obciążenie do 1000 kg/m2 i rozstaw słupów do 10 m, czyni podesty Dexion odpowiednimi dla każdego użytkownika.

Oznakowanie

System etykiet i onakowania Constructor to kompletny program dla stworzenia racjonalnego i efektywnego oznaczenia w magazynach i hurtowniach. Program składa się z etykiet na artykuły oraz uchwytów na etykiety do oznaczenia obszarów i korytarzy. Dobre oznakowanie jest ważne ze względu na uniknięcie błędów w obsłudze i procesie komisjonowania, a tym samym związanych z tym problemów.

Siatki zabezpieczjace

Panele siatkowe układane na belkach regału paletowego umożliwiają składowanie małych przedmiotów lub niestandardowych palet. Często są używane jako zabezpieczenie przejazdu pod regałami.
Siatka może być przymocowana z tyłu lub z boku regału albo przymocowana do podłogi jako wygrodzenie. Zabezpiecza to przed mogacymi spaść z regału przedmiotami i przyczynia się do zwiekszenia bezpieczeństwa pracy ludzi oraz wózków widłowych w magazynie.

 

 Przykład organizacji magazynu

 

Więcej o Magazynowaniu i Obszarze Roboczym