System Regałów Satelitarnych

  • System Regałów Satelitarnych

System Regałów Satelitarnych

SYSTEMY REGAŁÓW SATELITARNYCH DEXION – TO PIERWSZY KROK DO AUTOMATYZACJI MAGAZYNU

Nieruchomości są drogie. Rozbudowa czy przeniesienie magazynu wraz z wyposażeniem do większego budynku nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Zanim podejmiesz decyzję o przeniesieniu czy rozbudowie magazynu najpierw powinieneś pomyśleć „inside the box”, aby zoptymalizować Twój magazyn.

W przypadku firm gdzie powierzchnia jest cenna,  system regałów satelitarnych może być pierwszym krokiem w kierunku w pełni zoptymalizowanego i zautomatyzowanego rozwiązania magazynowego. System regałów satelitarnych Dexion może być zaprojektowany jako pół- lub całkowicie automatyczne rozwiązanie  składowania, przeładunku towarów na obszarach o dużym zagęszczeniu, które zapewni optymalne wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Branże dla których system regałów satelitarnych został stworzony

System regałów satelitarnych Dexion jest dedykowany szczególnie dla branż takich jak:  chłodnictwo, produkcja żywności, przetwórstwo mięsne, produkcja i dystrybucja napojów.  Działa w obydwu systemach FIFO (pierwsze-weszło-pierwsze-wyszło) i LIFO (ostatnie- weszło-pierwsze-wyszło), dlatego nadaje się do zastosowania tam, gdzie wymagany jest sprawny system przepływu palet z produktami które mają określone daty ważności.

Zmniejszenie zapotrzebowania dostępu wózków widłowych

Chociaż regały Drive-in przystosowane są do  dużej pojemności składowania, nie zawsze jest to wystarczające gdyż, wymagają one  specjalistycznych wózków wraz z operatorami, aby uzyskać dostęp do wyznaczonego korytarza. Regały satelitarne Dexion eliminują konieczność wjeżdżania do korytarzy wózkami widłowymi, dlatego zyskuje się dodatkową powierzchnię do składowania, jak również unika uszkodzeń regałów powodowanych koniecznością codziennego używania wózków/pojazdów.

Inteligentne zdalne sterowanie

Wózki satelitarne są sterowane przez operatora wózka widłowego lub - w systemach w pełni automatycznych - przez zintegrowane maszyny. Palety są umieszczane przez operatora na zdalnie sterowanym wózku satelitarnym (karetce) usytuowanym z przodu regału. Wózek satelitarny przejmuje paletę i przemieszcza ją w głąb systemu, umieszczając w określonym miejscu w tunelu. Wówczas palety  mogą być pobierane przez operatora wózka widłowego z drugiej strony tunelu korzystając ze zdalnego sterowania. Urządzenie to dostarcza informacji o zapełnieniu kanału i pozwala określić ile palet ma zostać dostarczonych do frontu tunelu w celu pobrania. Informacje o całym systemie są zapisywane w urządzeniu, dzięki czemu inwentaryzacja stanów magazynowych staje się łatwa i szybka do wykonania.

Wózek satelitarny Dexion automatycznie wróci do punktu rozpoczęcia, gdy poziom naładowania baterii zmniejszy się, pozwoli to operatorowi na instalację naładowanej baterii lub drugiego zestawu. Gwarantuje to, że palety nie pozostaną w środku tunelu regału.