Augsburg International sięgnął nieba dzięki wielopoziomowym regałom Dexion

  • Augsburg International sięgnął nieba dzięki wielopoziomowym regałom Dexion

Augsburg International sięgnął nieba dzięki wielopoziomowym regałom Dexion

Augsburg International jest jednym z głównych importerów i dystrybutorów części samochodowych, smarów, wyposażenia warsztatów i wszelkiego rodzaju akcesoriów. Jest autoryzowanym dystrybutorem najbardziej znanych producentów w tym segmencie rynku. Firma jest również liderem rynku części oryginalnych i elementów karoseryjnych w Rumunii.

Aby efektywnie składować wiele swoich pudełek i pojemników z różnymi częściami samochodowymi, Augsburg musiał przeorganizować swój magazyn w ten sposób aby ograniczyć powierzchnię składowania i jednocześnie maksymalnie wykorzystać dostępną wysokość magazynu. Z tego względu, firma optowała za regałami wielopoziomowymi, które mogły być uzupełnieniem do jej innych systemów składowania, jak regały półkowe, paletowe i przepływowe. Ze względu na dobrze przemyślany projekt i uznaną jakość produktów, Dexion został wybrany jako kompleksowy dostawca wyposażenia dla nowej inwestycji. Zaproponowane przez Dexion rozwiązanie zawiera różnorakie akcesoria i specjalistyczne wyposażenie jak na przykład bramki paletowe, które umożliwiają przenoszenie towarów na paletach możliwie najbliżej ich miejsca składowania. W projekcie wykorzystano również zaprojektowane i wyprodukowane przez Dexion systemy schodów i poręczy niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa w systemach wielopoziomowych.

Łączna wysokość regałów piętrowych wynosi 8500mm. Zastosowano w nich półki o długości 1000 i 1200 mm o dopuszczalnym obciążeniu 100 i 150 kg. Podłogi tworzące poszczególne poziomy składowania mają nośność 350 kg/m2.

Instalacja całego systemu zakończyła się pełnym powodzeniem, co potwierdza jeden z przedstawicieli Augsburg International mówiąc:
„Ten zakończony sukcesem projekt dowodzi, że Dexion to nie tylko renomowany producent wyposażenia magazynowego, ale też rzetelny partner w kompleksowym opracowaniu i wykonaniu dedykowanego dla konkretnego klienta, bezpiecznego i efektywnego rozwiązania logistycznego”