Bezpieczeństwo

  • Regały magazynowe Dexion to bezpieczeństwo i solidność

Bezpieczeństwo

Istnieją ważne powody stosowania szczegółowych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W Grupie Constructor dbamy o przestrzeganie tych zasad. Korzyścią ze stosowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest ograniczenie wypadków i utraty zdrowia. Bardzo ważne jest, aby zagwarantować utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w magazynach i obiektach, do których dostarczamy nasze regały. Ma to dla nas zasadnicze znaczenie.

Kultura bezpieczeństwa jest stosowana w Spółce i jest aktywnie wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla.