Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Szanowni Państwo,

Firma Constructor Group oczekuje od siebie i swoich partnerów zachowywania wysokich standardów biznesowych. 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić pytania lub wątpliwości związane z Constructor Group, które dotyczą  nieprawidłowych praktyk, wykroczeń, przypadków nadużyć, naruszenia procedur etycznych lub jakichkolwiek budzących wątpliwość procedur biznesowych, zachęcamy do przesłania nam wiadomości e-mail z opisem szczegółów na adres whistleblower@constructor-group.com.

Jeżeli mają Państwo obawy związane z ujawnieniem tożsamości i chcą Państwo zachować anonimowość, należy skorzystać z poniższego formularza. 

Państwa uwagi zostaną potraktowane z najwyższą poufnością; postaramy się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.

 

Frank Pohl
CEO Constructor Group AS

Do Pobrania: Polityka dotycząca ŚRODOWISKA, ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ I ŁADU KORPORACYJNEGO CONSTRUCTOR GROUP (ESG) 


Proszę wypełnić w celu anonimowego zgłoszenia zdarzenia

Dotyczy:
Data zdarzenia (DD/MM/RRRR):
Opis zdarzenia: