Analiza

  • Szczegółowa analiza składowania w regałach - Dexion

Analiza

W celu udzielenia naszym Klientom jak najlepszych rad i wskazówek dotycząch pracy magazynu i składowania, wykonujemy bardzo szczegółową analizę pracy magazynu. Możemy przedstawić najlepszy sposób rozmieszczenia palet ze wskazaniem optymalnych lokacji dla każdego rodzaju towaru.

Poza analizą podstawową, którą przeprowadzamy na etapie projektu, możemy wykorzystać w istniejących magazynów narzędzie C-WIS. To oprogramowanie  pozwala nam na symulację działania magazynu i przedstawienie sposobu optymalizacji jego pracy. W tym modelu możemy ocenić wszystkie aspekty pracy magazynu, w tym:

  • układ magazynu
  • optymalne lokacje
  • niezbędny poziom zapasów dla prowadzonej działalności
  • strategię uzupełniania zapasów


Narzędzie C-WIS działa na rzeczywistych danych klienta i może być uruchamiane jako jednorazowa analiza w celu określenia optymalnego układu lub pracować na stałe usprawniając na bieżąco pracę magazynu.