Zapewnij bezpieczeństwo w magazynie

  • Bezpieczny Magazyn - Dexion

Zapewnij bezpieczeństwo w magazynie

- poprzez eliminowanie potencjalnych przyczyn wypadków

Wypadki zdarzają się w każdym magazynie, ale regularne przeglądy regałów mogą ograniczyć ich liczbę i skutki. Inspektorzy Dexion oferują wygodne, wszechstronne i konkurencyjne sposoby na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w magazynie.

Nawet niewielkie zmiany w konfiguracji regałów - spowodowane przemieszczaniem towarów, załadunkiem i rozładunkiem oraz drobne odkształcenia spowodowane codzienną pracą – mogą w dłuższym okresie skutkować znacznym obniżeniem nośności regałów. To z kolei obniża poziom bezpieczeństwa pracowników i może prowadzić do wypadków. Wyzwaniem jest dostrzeżenie tych zmian na tyle wcześnie, aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów, co wymaga doświadczonego i wykwalifikowanego eksperta, który wie, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę.

Inspektorzy Dexion posiadają niezbędne certyfikaty i duże doświadczenie do przeprowadzania kontroli regałów magazynowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich obsługi. Po każdym przeglądzie sporządzany jest szczegółowy raport, który zawiera zalecenia i wskazanie obszarów, które wymagają natychmiastowych działań lub zwrócenia na nie szczególnej uwagi. Po każdym przeglądzie, na regałach umieszczana jest etykieta potwierdzająca wykonaną kontrolę.

Wykonywane przez nas przeglądy instalacji regałowych są w pełni zgodne ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i zapisami normy EN 15635. Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim magazynie. Pozwól nam wykryć potencjalne zagrożenia, zanim będzie za późno.

Certyfikat

Każdy przegląd będzie wykonany zgodnie z obwiązującym prawem i normami. Po każdym przeglądzie Dexion przedstawi pisemny protokół z zaleceniami. Po wykonaniu zaleceń, klient otrzymuje, ważny przez rok, certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo regałów. 

Tablice informacyjne

Dla regałów dostarczonych przez Dexion możemy wykonać kompleksowy przegląd i obliczenia statyczne z potwierdzeniem nośności regałów, odpowiadającej aktualnej ich konfiguracji. Posiadanie tablicy informacyjnej na każdym regale jest wymogiem prawnym.

Regularne przeglądy i serwis

Nie martw się w przypadku, gdy zapomnisz o terminie corocznego przeglądu, przypomnimy Ci o nim. Pomiędzy przeglądami także możesz liczyć na nasz profesjonalny serwis i wsparcie.  

Szkolenia dla personelu

Oferujemy szkolenia z BHP i obsługi regałów dostosowane do profilu Twojej działalności. Bądź pewien, że Twoi pracownicy wiedzą jak bezpiecznie obsługiwać regały i na co zwrócić szczególną uwagę. W połączeniu z naszymi przeglądami regałów, znacząco zwiększa to poziom bezpieczeństwa w magazynie.