Doradztwo

  • Doradztwo aby najlepiej wybrać regały metalowe - Dexion

Doradztwo

Mając czołową pozycję jako dostawca w branży regałów magazynowych i rozwiązań logistyki magazynowej, posiadamy zespół doświadczonych i kompetentnych sprzedawców, inżynierów i kierowników projektów. Zespół ten stanowi cenny wkład przy rozwiązywaniu problemów i spełnieniu wymagań Klienta.

Opierając się na dużym doświadczeniu, możemy pomóc i doradzić naszym Klientom nie tylko w zakresie regałów ale i innych działań w zakresie obsługi magazynu. Może to dotyczyć zagadnień takich jak:

  • układ magazynu
  • urządzenia transportu
  • oznakowanie
  • kompletowanie
  • inne

Dostęp do tej wiedzy i doświadczenia jest częścią korzyści wynikających ze współpracy z Dexion.