Przeglądy

  • Przegląd Regałów Magazynowych - Dexion

Przeglądy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników ma dla nas ogromne znaczenie. Projektując magazyn możemy zadbać o optymalny układ regałów nie tylko pod wzgledem obsługi czy ilości miejsc ale również dla zapewnienia ochrony pracujących osób i bezpieczeństwa eksploatacji regałów.

 

 

Możemy:

  • Przeprowadzać regularne i szczegółowe kontrole instalacji regałowych
  • Wykonywać obliczenia konstrukcyjne przy zmianie konfiguracji regałów
  • Pomóc oceniać i dokumentować wszelkie czynniki ryzyka

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa zapewnia spełnienie wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie bezpiecznej eksploatacji i konserwacji naszych regałów. Oznacza to np. prowadzenie kursów BHP dla naszych pracowników i pracowników Klienta obsługujących magazyn. Przeprowadzanie regularnych kontroli instalacji regałowych zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, gwarantującymi, że każde urządzenie dostarczone przez nas jest bezpieczne dla operatorów.

Wszystkie fabryki grupy Constructor posiadają certyfikat ISO 9001 i zobowiązały się do zachowania jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.