Dexion C-WIS

Opis

Dexion C-WIS

C-WIS jest zaawansowanym systemem logistycznym opracowanym w celach optymalizacji magazynowania towaru. C-WIS w sposób ciągły dokonuje analiz operacji na magazynie a następnie usprawnia wszelkie procesy. C-WIS pełni funkcję panelu sterowania magazynem pracując na aktualnych danych pobieranych bezpośrednio z systemu ERP lub WMS. Dzięki stałemu monitorowaniu użytkownik ma rzeczywisty wgląd w dostępne miejsce na magazynie z uwzględnieniem miejsc na wprowadzanie zmian proponowanych przez C-WIS

C-WIS ułatwia procesy związane ze składowaniem i stałą optymalizacją metod pracy, przepływu towarów, wybierania lokalizacji, wykorzystania kapitału, zasobów ludzkich i układu magazynu.

Warunki prowadzenia biznesu ulegają ciągłym zmianom. Niezwylke istotne staje się więc zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności oraz dostosowanie procesów związanych z operacjami na magazynie.

W myśl podwójnej analizy ABC C-WIS daje Państwu możliwość klasyfikowania artykułów oraz szeregowania ich na podstawie istotności względem innych artykułów.

C-WIS może Państwa wspierać w planowaniu i realizacji budżetu poprzez:

  • zapewniając odpowiedni poziom obsługi
  • optymalizację stanów magazynowych
  • minimalizację ilości artykułów przeterminowanych
  • wcześniejsze ostrzeganie przed potencjalnymi brakami towarowymi
  • optymalizując proces zakupowy towarów

 

Moduły/Narzędzia

Dexion C-WIS

Kierownicy

W module kierowniczym możecie Państwo sami administrować oprogramowaniem C-WIS ( uprawnieniami użytkowników, strukturą itp.) ale także importować i eksportować schematy lub kompletne systemy danych.

Import danych

Za pomocą funkcji import danych w automatyczny sposób dokonujemy przystosowania i wprowadzenia danych klienta do C-WIS a także określamy które z nich są konieczne do dokonania analiz.

Projektant

Narzędzie Projektant pozwala na tworzenie schematów magazynów ( 2D/3D) wraz z całym dostępnym wyposażeniem dodatkowym, danymi finansowymi itp. Dodatkowo można też zaprojektować przepływy towarów oraz metody pracy. Dzięki temu możemy przeprowadzić symulacje nowych lub obecnych magazynów bez konieczności wprowadzania danych zachowując jednocześnie możliwość pełnej symulacji pracy magazynu.

Ustawienia

W module ustawień mamy możliwość tworzenia lokacji magazynowych, określania sposobów operowania paletami, tworzenia metod kompletacji, stref kompletacji oraz struktur ABC

Ocena

W module oceniania w formie wykresów i grafów prezentowane są dokładne analizy ( podwójne ABC, zamówienia, przepływy) zaimportowanych danych.