Hi280 - Standardowe Regały Półkowe

Opis

Hi280 - Standardowe Regały Półkowe

Konstrukcja naszych regałów półkowych Hi 280 jest oparta na opatentowanych rozwiązaniach umożliwiających wykorzystanie minimalnej ilości elementów. Podstawą naszych regałów półkowych są słupy i półki wykonane z wysokiej jakości galwanizowanej stali.

Różnorodność możliwych wariantów zastosowań jest nieskończona. Regały magazynowe Hi 280 mogą być wykorzystane jako tradycyjne regały półkowe lub jako regały wielopoziomowe z podłogami pomiędzy poziomami.

Są odpowiednie zarówno dla obsługi ręcznej w standardowych magazynach jak i w pełni zautomatyzowanych centrach logistycznych. Regały połkowe Hi 280 są najbardziej wszechstronnym i elastycznym systemem do składowania drobnych elementów.


Szybka wycena do składowania drobnych elementów »


 

Hi 280

Hi280 - Standardowe Regały Półkowe

Regały Hi 280 są produkowane z ocynkowanej stali na automatycznej linii produkcyjnej gwarantującej niezmienną i zawsze najwyższą jakość produkcji. Koncepcja regałów jest oparta na zasadzie wykorzystania minimalnej ilości elementów. Brak potrzeby stosowania stężeń tylnych umożliwia w rzędach podwojnych, wykorzystanie ich pełnej głębokości na składowanie.

Dla standardowych zastosowań dostępne są głębokości półek od 300 do 800 mm i długości do 2500 mm oraz słupki o wysokościach od 1000 do 4600 mm. W instalacjach wysokiego składu możliwe są wysokości do 15 metrów.

Dopuszczalne obciążenia wynoszą do 400 kg równomiernego obciążenia na półkę. Regały półkowe Hi 280 dostępne są z wieloma różnymi akcesoriami.

Specyfikacja

Hi280 - Standardowe Regały Półkowe

Regały Hi 280 produkowane są z ocynkowanej stali i zaprojektowane tak aby wykorzystać minimalną ilość elementów.


Wymiary

Głębokość: 300, 400, 500, 600, 800 mm
Długość: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Wysokość: 1000, 1600, 2100, 2500, 3000, 4600 mm  (i wielokrotności do wysokości 15000mm)

Obciążenia

Dopuszczalne obciążenia: do 400 kg/półkę

Wykończenie

Standardowo, słupki i półki są produkowane ze stali ocynkowanej.