Regały Paletowe Push-back

Push Back

Regały Paletowe Push-back

Regały Paletowe Push-back są szczególnie korzystne do składowania dużych ilości takich samych produktów: zapewniają mniej operacji, krótsze drogi transportowe i zwiększenie pojemności składowania do 75%.
Regały Push-Back są szczególnie odpowiednie dla hurtowych ilości takich produktów, które mogą być składowane zgodnie z zasadą pierwsze weszło ostatnie wyszło (FILO).

W regałach magazynowych Push-Back zintegrowano specjalne, pochylone o około 4%, zestawy łoży rolkowych z ramami regałów P90. W każdym kanale można składować do 10 palet, układanych jedna za drugą. Gdy jedna z palet jest wyjmowana, pozostałe zsuwają się automatycznie. Regały Push-Back nie umożliwiają jednak dostępu do każdej palety.

Regały Push-Back nie tylko zmniejszają ilość operacji i skracają drogi transportowe w magazynie ale zwiększają również do 75% pojemność składowania w porównaniu do standardowych regałów magazynowych.

Regały Push-Back  P90 mogą być wykorzystywane dla zwiększenia pojemności składowania w niedostępnych dla innych sregałów magazynowych miejscach. Np. powyżej korytarzy poprzecznych czy wokół doków. Przy pełnym wykorzystaniu Regały Push-Back, pozwalają uzyskać bardzo wysoki współczynnik wykorzystania w porównaniu do regałów wjezdnych czy składowania blokowego.

Korzyści

  • Szybki i prosty dostęp do wszystkich linii
  • Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni
  • Odpowiednie dla składów hurtowych i mroźni
  • Doskonałe jako strefa buforowa dla produkcji
  • Obsługa palet zawsze od czoła regału
  • Dostęp zgodnie z zasadą pierwsze weszło ostatnie wyszło (FILO)

Szybka wycena regałów paletowych »  


 

Opis

Regały Paletowe Push-back

Palety są składowane w regałach Push-Back na teleskopowych wózkach lub łożach rolkowych. Każda paleta jest przepychana w tył za pomocą kolejnej wstawianej w regał palety. Można składować dwie, trzy a nawet cztery palety w jednym kanale. Palety są ładowane i wyładowywane z tej samej strony co skraca zarówno drogi transportowe jak i czas każdej operacji.

Obciążone wózki teleskopowe składają się samoczynnie pod wpływem siły grawitacji, gdy poprzednia paleta jest wyjmowana z regału. Unikalna konstrukcja wózków umożliwia składowanie różnych typów palet i produktów, włączając słabej jakości palety, w tym samym regale a nawet w tym samym kanale. 

Dostępna jest szeroka gama wymiarów wózków dla dopasowania do wszelkich typów i wymiarów palet.

Zastosowanie różnych kolorów wózków pomaga w inwentaryzacji towarów a unikalna, wielokołowa konstrukcja zapewnia trwałość i płynność ruchu nawet w tak wymagającym środowisku jak mroźnie.

Specyfikacja

Regały Paletowe Push-back

Wysokość do 12 metrów

Ciężar palety do 1200 kg

Długość tunelu do 4 palet Euro