Archyvu Sistemos - Regały Paletowe Jezdne MOVO

 • Archyvu 01
 • Archyvu 07
 • Archyvu 03
 • Archyvu 02
 • Archyvu 04
 • Archyvu 05
 • Archyvu 06
 • Archyvu 08
 • Archyvu 09

Archyvu Sistemos - Regały Paletowe Jezdne MOVO

Firma Archyvu Sistemos (www.archyvusistemos.lt) specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze obiegu i archiwizacji dokumentów dla różnych firm i instytucji publicznych Litwy i innych krajów.

Klientami firmy są takie firmy jak SEB Bank, Swedbank, DnB Nord Bank, Danske Bank, Šiaulių Bank, Nordea Bank Lietuva, Medicinos Bank, Maxima LT, TEO LT, Lietuvos Draudimas, Bitė Lietuva, Tele-2, Omnitel czy DHL. Firma zapewnia elektroniczny obieg dokumentów i wieloletnie składowanie ich oryginałów. Gdy Archyvu Sistemos postanowił zbudować nowe centrum w okolicy Wilna, cały obiekt zaprojektowano tak aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klientów z gwarancją dostarczenia oryginału każdego z dokumentów w ciągu 24 godzin. Bardzo ważnym elementem całej inwestycji był nowoczesny magazyn do archiwizacji oryginalnych dokumentów. Aby zapewnić najwyższą jakość wyposażenia, gwarantującą wieloletnią i bezawaryjną pracę, Archyvu Sistemos zwrócił się do Dexion Polska o zaprojektowanie magazynu z wykorzystaniem regałów przesuwnych. Postawionym przed nami celem było maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i uzyskanie maksymalnej ilości składowanych pudeł.   

 

Rozwiązanie:

Dla zapewnienia maksymalnej pojemności składowania, Dexion zaproponował zastosowanie regałów przesuwnych MOVO w specjalnym wykonaniu, tak aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię. Zastosowano wózki o specjalnej szerokości i belki o długościach dokładnie dopasowanych do wymiarów pudeł archiwizacyjnych. Poziomy belkowe zostały wypełnione półkami stalowymi, tak aby stworzyć jednolitą powierzchnie składowania dla dwóch rzędów pudeł, ustawionych jeden za drugim. Na każdym poziomie składowania ustawiono 3 poziomy pudeł. Instalacja została zaprojektowana do obsługi wózkiem wąskiego korytarza z podnoszonym operatorem. W ten sposób zagwarantowano, że maksymalna powierzchnia magazynu została przeznaczona na składowanie a korytarze komunikacyjne i operacyjne mają minimalne szerokości.

 

Parametry magazynu:

 • Składowany towar: pudła archiwizacyjne o wymiarach 34x42x31cm i ciężarze 15kg
 • Ilość pudeł na 1 poziomie: 60 i 66
 • Ilość poziomów składowania: 9
 • Wysokość regałów 10,5 m
 • Całkowita pojemność magazynu: ponad 200.000 pudeł