Brødrene Sperre uzyskuje lepszą elastyczność dzięki przesuwnym regałom paletowym marki Constructor

  • Sperre-Norway-2-new
  • Sperre-Norway-1-new
  • Sperre-Norway-3-new
  • Sperre-Norway-4-new
  • Sperre-Norway-5-new

Brødrene Sperre uzyskuje lepszą elastyczność dzięki przesuwnym regałom paletowym marki Constructor

Spółka Brødrene Sperre niedawno dokonała centralizacji swoich chłodni w jeden magazyn centralny w Ålesund. Firmie Constructor zlecono instalację przesuwnych regałów paletowych o łącznej pojemności magazynowej wynoszącej ok. 24 000 ton ryb.

Brødrene Sperre handluje rybami pelagicznymi i mrożonymi, które są częściowo sprzedawane zagranicą, a częściowo wykorzystywane na potrzeby produkcji własnej. Ryby są transportowane bezpośrednio po połowie w morzu i w przypadku prawidłowego przechowywania można je składować przez kilka miesięcy przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia.

Kjetil Sperre, dyrektor ds. handlowych mówi: „Powszechną praktyką jest składowanie ryb dla naszych klientów przez okres do 3 miesięcy. Jest to spowodowane tym, że nasi klienci dysponują niewielkimi pojemnościami chłodniczymi, a tym samym ograniczoną ilością powierzchni magazynowej. Można powiedzieć, że oferujemy lodowy hotel dla ryb”.

Brødrene Sperre stosuje przesuwne regały paletowe z dwóch powodów: po pierwsze towar, jakim są ryby, nie toleruje nacisku, a po drugie każda paleta musi być dostępna w dowolnym momencie. Firma musi być w stanie przechowywać różne gatunki ryb różnej wielkości, w związku czym potrzebny jest jej system przechowywania charakteryzujący się bardzo dużą elastycznością.