Hottlet Frozen Food, Belgia - Dexion Regały Paletowe Jezdne MOVO Referencje

  • Hottlet_Frozen_Food_1
  • Hottlet_Frozen_Food_2
  • Hottlet_Frozen_Food_3

Hottlet Frozen Food, Belgia - Dexion Regały Paletowe Jezdne MOVO Referencje

Kiedy Hottlet potrzebował zmodernizować swój magazyn mroźnię do przechowywania mrożonych owoców morza i uzyskać lepszą optymalizację przestrzeni, wybrali jako rozwiązanie regały przesuwne MOVO.

Hottlet sprowadza mrożone owoce morza z całego świata i wszystko co importuje przechodzi przez ich magazyny w Kontich w pobliżu portu w Antwerpii.

 

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem była modernizacja istniejącej instalacji regałów i dodanie dwóch bloków MOVO.  Regały przesuwne są sterowane radiowo dla zapewnienia największej efektywności i prędkości operacji logistycznych.

Rozwiązanie to zapewniło zdecydowanie lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, co zrobiło duże wrażenie na Hottlet, bo pozwoliło na znaczne oszczędności  w kosztach eksploatacji magazynów mroźni.

 

Parametry magazynu:

Ilość miejsc paletowych:

1732 palety

Ilość poziomów:

4 pallety