Swegon, Szwecja - Dexion Regały Paletowe Jezdne MOVO Referencje

Swegon, Szwecja - Dexion Regały Paletowe Jezdne MOVO Referencje

Swegon jest jednym z głównych dostawców w Europie wewnętrznych rozwiązań klimatyzacyjnych. Dzięki dużym inwestycjom w R&D, Swegon nieustannie poprawia jakość produktów i swój udział w rynku rozwiązań dla chłodzenia, ogrzewania i wentylacji.

Swegon jest lojalnym klientem Constructor i całe wyposażenie, zarówno regały półkowe HI280 jak i regały paletowe są dostarczane przez Constructor. Linia montażowa jest obsługiwana przez regały grawitacyjne dla optymalizacji kompletacji zamówień i zapewnienia maksymalnej ergonomii obsługi. Nowa hala wysyłek jest wyposażona w regały przesuwne MOVO.

Rozwiązanie:

Generalną zasadą Swegon jest przeglądanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie dla nieustannego ulepszania procesów produkcyjnych i magazynowych. Wysoki stopień zaangażowania w ochronę środowiska i troska o obniżanie kosztów, skłoniło Swegon do zainwestowania w regały przesuwne MOVO w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni i zapewnienia wysokiej jakości obsługi magazynu.

Parametry magazynu:

Instalacja regałów MOVO w dziale wysyłki ma głębokość 38 m i nośności 119 ton na każdy wózek. Wysokość 8 m, a nośność każdego poziom to 4 tonu. 

Regał paletowy P90 do składowania arkuszy blachy jest zbudowany z 2 dodatkowych, wzmocnionych słupów i dwóch dodatkowych belek, w celu zapewnienia nośności każdego poziomu do 4 ton. Wysokość 4 m.