Danex, Polska - Dexion Regały Paletowe Wjezdne Referencje

  • Danex 07
  • Danex 08
  • Danex 05

Danex, Polska - Dexion Regały Paletowe Wjezdne Referencje

Firma DANEX istnieje od 1990 roku. Jej specjalnością są mrożone owoce leśne i uprawne grzyby oraz owoce jagodowe. Firma jest również cenionym eksporterem świeżych grzybów leśnych na rynki całej Europy. Jest zaliczana do grona największych i najlepszych przedsiębiorstw w swojej branży.

Gdy gwałtowny rozwój przedsiębiorstwa wymusił inwestycje w rozbudowę zakładów przetwórczych i mroźni składowych, Firma zwróciła się do Dexion Polska o opracowanie koncepcji składowania swoich przetworów z uwzględnieniem sezonowości produkcji oraz konieczności składowania dużych i małych ilości produktów. Wynikiem wspólnej pracy inżynierów Dexion i działu logistyki Danex było opracowanie koncepcji stopniowego rozwoju możliwości składowych mroźni wraz ze spodziewanym rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Rozwiązanie

Opracowany przez Dexion Polska projekt logistyczny uwzględnia składowanie krótkich serii produktów w regałach przesuwnych MOVO – które gwarantują blokowe składowanie z zachowaniem indywidualnego dostępu do każdej palety oraz składowanie dłuższych serii produktów w regałach wjezdnych typu Deepstor. Regały wjezdne w sposób najbardziej ekonomiczny zapewniają maksymalne wykorzystanie dostępnej pojemności magazynu, przy składowaniu dużych ilości tego samego produktu. Zaproponowana przez Dexion koncepcja sprawdziła się w praktyce i w ciągu kilku ostatnich lat dostarczyliśmy do Firmy Danex wyposażenie regałowe do kilku kolejnych komór w magazynie mroźni.         

 

Parametry instalacji:

  • Produkt: Sterowane radiowo regały przesuwne MOVO oraz regały wjezdne Deepstor
  • Wysokość regałów: 7 000 mm
  • Paleta: EURO o ciężarze 850kg
  • Pojemność składowania: 7 200 palet typu EURO