Novo Nordisk, Dania

  • Novo_MOVO_2
  • Novo_MOVO_4
  • Novo_MOVO_6
  • Novo_MOVO_9

Novo Nordisk, Dania - Dexion Farmaceutyka

Przestrzeń magazynową w magazynie firmy Novo Nordisk zoptymalizowano przy użyciu przesuwnych regałów paletowych. Firma Novo Nordisk jest ogólnoświatowym producentem wyrobów medycznych. Zastosowana instalacja jest unikatową i pierwszą tego rodzaju instalacją w Danii.

Przestrzeń magazynowa magazynu o powierzchni of 480 m2 została zoptymalizowana przy użyciu przesuwnych regałów paletowych MOVO w systemie z wąskimi korytarzami.

Rozwiązanie:

Magazyn przeznaczony jest do pobierania towarów, w związku z czym wszystkie lokalizacje palet na parterze zostały wyposażone w układ podwieszania palet. Pozostałe, wyższe poziomy wykorzystywane są jako magazyn buforowy i magazyn opakowań.

Niektóre lokalizacje pod palety na parterze zajmują wyciągane jednostki regałów Hi280 przeznaczonych do składowania małych przedmiotów.

Instalacja oferuje 960 lokalizacji pod palety, obsługiwanych przez specjalny wózek do wąskich korytarzy. Wózek ten sterowany jest indukcyjnie (przewód umieszczony w podłodze) i porusza się prostopadle do szyn regałów MOVO również umieszczonych w podłodze.  

Dane techniczne: 

Pojemność magazynowa:

480 m2

Poziom belki górnej:

9100 mm

Szerokość korytarza:

1800 mm

Wymiary systemu:

18,7 x 14,8 m

Maksymalna wysokość składowania towarów:

10 600 mm

Wózek do wąskich korytarzy

Unoszona kabina operatora, sterowanie indukcyjne