Volkswagen Części, Szwecja - Składowanie w motoryzacji Referencje

  • Volkswagen_Sweden_2
  • Volkswagen_Sweden_1
  • Volkswagen_Sweden_4
  • Volkswagen_Sweden_5
  • Volkswagen_Sweden_6
  • Volkswagen_Sweden_7

Volkswagen Części, Szwecja - Składowanie w motoryzacji Referencje

Volkswagen Parts Logistics w Nykvarn jest nowym centrum logistycznym w Skandynawii, obsługującym wszystkie modele samochodów Grupy Volkswagen.

Magazyn obsługuje kilka odrębnych działów, każdy wyposażony we własny system składowania. W magazynie wykorzystano zarówno regały paletowe, regały wysięgnikowe jak również regały wąskiego korytarza HI280. Dzięki zastosowaniu tak różnorodnego wyposażenia uzyskano bardzo efektywny magazyn.