Schneider Electric, Szwecja

  • Schneider_02
  • Schneider_03
  • Schneider_04
  • Schneider_05
  • Schneider_01

Schneider Electric, Szwecja - Dexion Optymalizacja Produkcji

Schneider Electric to jedna z wiodących firm na świecie pod względem efektywności energetycznej. Obroty firmy sięgają 20 miliardów Euro, a zatrudnia ona 120 000 pracowników. Centralny magazyn obsługujący kraje skandynawskie, łącznie z krajami bałtyckimi, znajduje się w Örebro, skąd wysyła się gotowe produkty i zmontowane na życzenie klientów systemy.

Ogólna powierzchnia magazynu wynosi obecnie 14 000 m2, a zatrudnionych jest tam 80 osób. Magazyn podzielony jest na kilka stref. W pierwszej z nich przyjmowane są przywożone towary i odbywa się ich sprawdzenie. Strefa 2 przeznaczona jest na składowanie i pobieranie towaru, natomiast w strefie 3 odbywa się pakowanie i wysyłka. Magazyn wyposażony jest system składowania palet na regałach P90, który równie dobrze sprawdza się w przypadku elementów ciężkich i długich. System półkowy HI280 umożliwia zarówno ręczne pobieranie towarów jak również ich składowanie w systemie wysokiego składowania o wysokości 9 metrów. Wzdłuż długiej ściany budynku zamontowano regały wspornikowe o wysokości 9 metrów, przeznaczone do składowania długich elementów.

Działalność firmy szybko się rozwija, a w chwili pojawienia się konieczności zwiększenia powierzchni magazynowej nawiązano kontakt z firmą Constructor. Opracowano ofertę, zgodnie z którą przebudowano system regałowy HI280 w konstrukcję o wysokości 9 metrów, obsługiwaną przez wózki wąskiego korytarza. Dzięki temu rozwiązaniu zyskano dodatkowe 3812 metrów półek na tej samej powierzchni podłogi. Zapewniło ono również lepszą efektywność istniejącego magazynu jak również oszczędności wynikające z braku konieczności rozbudowy budynku – przynajmniej na chwilę obecną.

  • System składowania palet na regałach P90: wysokość ram to 9 m, nośność belek 2400 kg. Łącznie 11 500 miejsc paletowych.
  • Wyposażenie zabezpieczające konstrukcje regałów: osłony ram; osłony słupów; siatki zabezpieczające oraz pionowe tylne ograniczniki wysunięcia.
  • System półkowy HI280; zaprojektowany jako regały do ręcznego pobierania towaru oraz jako konstrukcja wysokiego składowania z wąskim korytarzem. Ogółem 5615 metrów półek.
  • System regałów wysięgnikowych GT90 o wysokości 9 m, z przeznaczeniem do składowania długich i ciężkich elementów. Nośność sekcji: 5 ton.