Volvo PV, Gothenburg Szwecja

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Gothenburg Szwecja

Kiedy firma Volvo potrzebowała zwiększyć wydajność kompletacji w magazynie zwróciła się do Dexion aby dostarczyć system regałów przepływowych.

Fabryka Volvo w Göteborgu, producenta samochodów, współpracuje z CIP, do ciągłego doskonalenia wszystkich etapapów cyklu życia produktu w magazynie.

Czasy dostawy produktu/ artykułu do miejsca montażu są krytyczne. Nowo zaprojektowane dynamiczne rozwiązanie regałowe spowodowało, że znacznie wzrosła szybkość, jakość logistyki wewnętrznej.

Regały przepływowe z rolkami zostały wykonane i dostarczone do użytku wraz z linią montażową, dając skuteczne rozwiązanie do kompletacji i rozładunku artykułów.

Rozwiązanie:

Volvo chciał stworzyć system, w którym wydajność w kompletacji mogłaby zostać zwiększona.Zapotrzebowanie na szybkie wdrożenie zmian i elastyczność było potrzebne ze względu na różnorodność modeli samochodów produkowanych na linii montażowej. Ta nowa koncepcja stacji zbierania z regałami przepływowymi  stała się ważną częścią procesu wytwarzania i montażu samochodów w Volvo ze względu na skrócenie czasu pobierania i skrócenie czasu zmiany.

Możliwości:

• Liczba artykułów przechowywanych i przetwarzanych na każdej stacji komletacyjnej: 1700
• Liczba lokacji palet napływających: 5660
• Liczba stacji kompletacyjnych: 80, każdy ma 4 poziomy i 50 wózków kołowych.