Poziome Składowanie Opon

Opis

Poziome Składowanie Opon

System regałów P90 jest odpowiedni dla składowania większych ilości opon w magazynach wykorzystujących wózki widłowe.

  • Składowanie kompaktowe
  • Szybki dostęp
  • Możliwość rozbudowy dla bardzo dużych instalacji

 P90 tyre rack with arms to hold 4 tyres horizontally - ideal for bulk storage perhaps in Tyre hotels - Graphic left column

Regał na opony P90

Regał P90 na opony jest odpowiedni do składowania zarówno opon do samochodów osobowych jak i typu van. Dzięki modułowej budowie regału, cała dostępna powierzchnia magazynowa może być w pełni wykorzystana na składowanie.

Komplety opon dla jednego samochodu są układane poziomo w stosy, a następnie układane na ramionach wysięgnikowych regału. Ten sposób przechowywania gwarantuje łatwe układanie, składowanie i pobieranie całych kompletów opon dla jednego pojazdu.

Regał standardowy P90

Opony mogą być również transportowane i składowane na standardowych paletach, co umożliwia zastosowanie do ich przechowywania rzędowych  regałów paletowych. Jest to wszechstronny system składowania do wysokości 30m, o różnych głębokościach i długościach belek. Regały mogą być ustawiane w pojedyncze lub podwójne rzędy.


Szybka wycena regałów do składowania opon