Na Czym Polega Przegląd?

  • Kontrolą systemów regałowych

Na Czym Polega Przegląd?

Specjaliści z firmy Dexion Polska zajmujący się kontrolą systemów regałowych posiadają stosowne certyfikacje oraz bogate doświadczenia umożliwiające im wykonywanie corocznych przeglądów, które zagwarantują bezpieczeństwo Państwa zakładu.

Z każdej kontroli sporządzane jest szczegółowe sprawozdanie zawierające porady i wskazówki dotyczące obszarów wymagających podjęcia natychmiastowych działań lub skupienia uwagi w przyszłości. Do klasyfikacji obszarów z uszkodzeniami stosuje się system kategoryzacji na grupy ryzyka wg PN-EN 15635. Uszkodzenia są oznaczane odpowiednim kolorem. Po każdej wizycie wystawiany jest protokół i przekazywana jest dokumentacja, którą można umieścić w widocznym miejscu na regałach, jako potwierdzenie przeprowadzonej kontroli.

 

 

Nasze kontrole polegają na zastosowaniu się do wszystkich obowiązujących wytycznych i przepisów, a na wszelkie prace naprawcze udzielana jest pełna gwarancja. Warto dbać o bezpieczeństwo swoich magazynów. Polecamy Państwu skorzystanie z naszych usług - potrafimy wykryć wczesne symptomy zagrożeń, zanim będzie zbyt późno.


Zapytaj o przegląd regałów »