Skip to main content

Regały automatyczne HOCA

Automatyczny poziomy regał karuzelowy (HOCA) jest urządzeniem do magazynowania i transportu składowanych towarów, który w znaczny sposób usprawnia wydajność i proces kompletacji. 

HOCA zapewnia optymalne wykorzystanie istniejącej długości pomieszczenia, gdy wysokość budynku jest ograniczona lub niedostępna.

System HOCA został zaprojektowany tak, aby utrzymać towar w ruchu; kilka regałów HOCA współpracujących w jednym miejscu kompletacji zapewnia stały dostęp do składowanych towarów. Podczas gdy operator wybiera towar z jednej karuzeli, pozostałe regały karuzelowe zgodnie z zamówieniem dostarczają do punktu dostępowego kolejne towary.

System HOCA oferuje standardowo następujące korzyści:

 • Radykalnie zwiększa pojemność magazynową poprzez optymalne wykorzystanie dostępnej głębokości pomieszczenia
 • Pozwala na maksymalne zagęszczenie składowania towarów - oszczędza ok 70% powierzchni magazynowej
 • Zmniejsza potrzebę przemieszczania się i czasu oczekiwania przez operatora do 65%
 • Gwarantuje ograniczenie kosztów składowania i zapewnia wydajność procesu kompletacji   
 • Przyspiesza proces realizacji zamówień i minimalizuje liczbę błędów przy pobieraniu towaru
 • Zapewnia szybką, sprawną i dokładną realizację zamówień

Standardowe wymiary:

 • Wysokość: 1700 – 3900 mm
 • Szerokość półki: 830 mm / 1010 mm
 • Głębokość półki: 508 mm / 608 mm
 • Obciążenie sekcji: 600kg

Bezpieczeństwo:

 • Drzwi przesuwne przy miejscach dostępowych do regału
 • Fotokomórki dla dodatkowego bezpieczeństwa
 • Przycisk awaryjny przy miejscach dostępowych
 • Okablowanie zabezpieczające wokół maszyny

Sterowanie:

 • TC1200 jako sterowanie główne
 • Platforma Windows PC (opcjonalnie)
 • System WMS (opcjonalnie)
 • Sterowanie ręczne i tryb automatyczny