Skip to main content

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rozwojem, produkcją czy też dystrybucją i sprzedażą produktów farmaceutycznych, warunki, w których należy przechowywać te produkty, muszą być zgodne z bardzo rygorystycznymi zasadami bezpiecznego i prawidłowego składowania w Przemyśle Farmaceutycznym. Nie ma tutaj absolutnie miejsca na żadne błędy, ponieważ skutki tego mogą okazać się fatalne.

Jeżeli mają Państwo różne potrzeby dotyczące bezpieczeństwa, śledzenia, warunków higieniczny i temperatury, będzie to najczęściej wiązać się z koniecznością projektu indywidualnego.

Niektóre z wyzwań stojących przed Państwem:

 • Wymogi temperaturowe związane z koniecznością zachowania jakości produktów
 • 100% śledzenie produktów w celu monitorowania terminów ważności
 • Utrzymywanie jałowości otoczenia
 • Przechowywanie szerokiej gamy różnorodnych produktów
 • Potrzeba zapewnienia dużej pojemności magazynowej na małej powierzchni
 • Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu 

Regały – dla towarów paletyzowanych

Dexion oferuje różne układy konstrukcyjne, które można wykorzystywać w temperaturze otoczenia lub w warunkach chłodniczych.

 • System regałów z szerokimi korytarzami dla łatwego dostępu
 • Przesuwne Regały Paletowe dla gęstego składowania
 • Regały satelitarne / wjezdne (drive-in) bez alejek dostępowych - dla towarów hurtowych
 • Regały przepływowe na palety lub opakowania kartonowe przeznaczone do automatycznej rotacji zapasów

Systemy półkowe do wydajnego magazynowania drobnych części

Centra medyczne, szpitale, lecznice weterynaryjne i apteki muszą przechowywać dużą liczbę różnych produktów w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów.

Nasze rozwiązania oferują pełny zakres standardowych, przesuwnych lub wielopoziomowych produktów:

 • Galwanizowane wykończenie
 • Idealne dla potrzeb magazynowania w warunkach otoczenia lub warunkach chłodniczych
 • Szeroka gama możliwości zabudowy
 • Modułowa konstrukcja, łatwa w dopasowywaniu i rozbudowywaniu
 • Idealne do przechowywania małych elementów
 • System regałów jezdnych oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa 

Maszyny magazynowe – bezpieczne i niezawodne

Rozwiązania stosowane do gęstego składowania umożliwiają gabinetom lekarskim i aptekom:

 • bezpieczne i automatyczne przechowywanie w pojedynczej jednostce magazynowej
 • zredukowanie błędów w kompletacji o 60%
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
 • wyeliminowanie potrzeby dodatkowej powierzchni składowania
 • stworzenie dodatkowego miejsca w często bardzo ograniczonej przestrzeni