Skip to main content

Przeglądy regałów

Dexion oferuje regały o najwyższej jakości, które służą klientom przez wiele lat. Niestety, regały mogą ulec zniszczeniu lub nieuprawnionej przebudowie, co powoduje ryzyko zarówno dla załogi, produktów jak i działalności klienta.

Ciągłe ładowanie i wyładowywanie palet może stanowić zagrożenie dla stabilności, wytrzymałości i integralności każdego systemu magazynowego i dlatego systemy takie należy poddawać regularnym przeglądom.

Przeglądy mogą:

 • Zapobiec wypadkom przy pracy czy uszkodzeniu towarów
 • Przedłużyć cykl życia urządzeń
 • Zminimalizować koszty przyszłych napraw dzięki wczesnemu wykryciu zagrożenia
 • Umożliwić szybką naprawę

Regularna kontrola regałów to nie tylko dobra praktyka biznesowa, ale również wymóg prawny

Wymagania prawne

Wszystkie firmy mają prawny obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy i bezpieczny sprzęt. Przepisy prawne i wytyczne regulujące te kwestie obejmują:

 • Przepisy w sprawie zakładów pracy, zdrowia i bezpieczeństwa 1992 - Utrzymanie zakładu pracy, sprzętu, urządzeń i systemów
 • Polska norma PL-EN 15635 "Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania"
 • Norma EN15635 "Oględziny"
 • Przepisy w sprawie udostępniania i użytkowania sprzętu 1998 (PUWER)
 • The HSE Warehouse and storage safety guide HS (G) 76 (Wytyczne BHP i ochrony środowiska w działalności magazynowej)

Brak zgodności z tymi przepisami może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć pracownika, a także obniżenie produktywności i może doprowadzić do:

 • Kosztownych i destrukcyjnych procesów sądowych
 • Wyższych składek ubezpieczeniowych
 • Utraty reputacji

Usługi przeglądów regałów oferowane przez Dexion są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi SEMA, co oznacza że obejmują one kompleksowe badanie wszystkich belek, słupów, ram, wzmocnień ram, mocowań podłogowych oraz zawleczek.

Ponieważ kontrole przeprowadzamy w warunkach pracy, inspektorzy sprawdzają również, czy poszczególne elementy przydatne są do określonego celu. Po zakończeniu kontroli inspektorzy sporządzają raport na temat wszystkich uszkodzeń i dostarczają porad w sprawie ich naprawy.

Raport dla klienta zawiera informacje określone trzema kolorami (tak, jak w sygnalizacji drogowej):

 • Zielony: elementy o niewielkich uszkodzeniach, bezpieczne w użyciu.
 • Żółty: Uszkodzenie wymagające naprawy, ale nie wymaga natychmiastowego opróżnienia regału.
 • Czerwony: Poważne uszkodzenie, które wymaga natychmiastowego opróżnienia regału i wyłączenia go z użytku.

Oferujemy przeglądy tygodniowe i roczne.

Usługa corocznych przeglądów regałów.

 • Kompleksowa i profesjonalna kontrola
 • Doświadczeni inspektorzy z uprawnieniami
 • Bez zakłócania pracy
 • Szczegółowy raport z kontroli
 • Sprzęt ocenia niezależny ekspert
 • Przypomnienie o zbliżającym się terminie kolejnej kontroli
 • Wsparcie pomiędzy kontrolami
 • Tabliczki z informacją o dopuszczalnym obciążeniu każdego regału

Usługa przeglądów tygodniowych.

Oprócz kontroli rocznym należy również prowadzić kontrole tygodniowe. Kontrole takie prowadzi uprawniona osoba. Możemy takie kontrole prowadzić sami, albo przeszkolić w tym celu personel klienta.

Nasze kontrole polegają na zastosowaniu się do wszystkich obowiązujących wytycznych i przepisów, a na wszelkie prace naprawcze udzielana jest pełna gwarancja.

Co mówią nasi klienci

"Przeszliśmy przez bardzo intensywny proces wyboru zanim zdecydowaliśmy się na wybór Dexiona jako naszego partnera w tym projekcie. Są elastyczni i zaoferowali ponad sześć miesięcy testów, które okazały się nieocenione dla nas jako firmy."
- Boks Levente, kierownik projektu P&G potwierdził, że

Certyfikaty i nagrody