Skip to main content

Zrównoważony rozwój

14070
Raport zrównoważonego rozwoju 2023

Raport na temat zrównoważonego rozwoju przygotowany przez Gonvarri Industries jest odzwierciedleniem naszego zaangażowania w przejrzystość i długoterminowe tworzenie wartości w ramach ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego. Raport podkreśla znaczny postęp w kluczowych obszarach naszego planu: dywersyfikacji, tworzeniu wartości, cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju.