Skip to main content

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników i klientów maja odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach, które zostały opisane w naszej Polityce ESG.

Nasze zobowiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Health & Safety

• Bezpieczeństwo pracowników i klientów Constructor Group ma zasadnicze znaczenie; Wszystkie nasze fabryki i biurowe będą posiadały skuteczne systemy zarządzania bezpieczeństwem

• Grupa Constructor będzie aktywnie przyczyniać się do rozwoju standardów technicznych w branży systemów magazynowych

• Grupa Constructor będzie korzystać wyłącznie z odpowiednio wykwalifikowanych ekip montażowych

• Grupa Constructor będzie promować u naszych klientów zalety regularnych przeglądów bezpieczeństwa

• Grupa Constructor udostępni naszym klientom aktualną dokumentację produktów

• Grupa Constructor przestrzega wszystkich obowiązujących norm i przepisów dotyczących produktów oraz utrzymuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt.

• Grupa Constructor zachęca naszych pracowników i partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w Constructor Group, u jej podmiotów zależnych i u pracowników oraz do przestrzegania powyższych zobowiązań.

Wszystkie powyższe kwestie związane z ESG są poddawane przeglądowi dwa razy w roku w celu zapewnienia, że będą właściwie realizowane, mają określone procedury oraz, że poświęca się im konieczną uwagę.

Dowiedz się więcej o naszych usługach, które mogą pomóc Tobie i Twojej firmie w kwestiach związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.