Skip to main content

Efektywne składowanie opon pozwoli Państwu w sposób optymalny wykorzystać powierzchnię magazynową bez wpływu na jakość opon. Znajdą tutaj Państwo indywidualnie dopasowane rozwiązania o wybranej wysokości, głębokości i szerokości.

Oferujemy rozwiązania zarówno dla lokalnych sklepów z ogumieniem korzystających z regałów półkowych, jak i dla producentów międzynarodowych, którzy stosują systemy wysokiego składowania.

Niezależnie od wielkości powierzchni oraz potrzeb dotyczących składowania opon, jesteśmy w stanie zaoferować idealne rozwiązanie z szeregiem dostępnych opcji, na przykład:

 • Pionowe składowanie opon
 • Poziome składowanie opon
 • Składowanie opon w regałach przesuwnych

Pionowe składowanie opon

Vertical Tyre StoragePionowe składowanie opon zapewnia największą gęstość składowania i pozwala na zwiększenie dostępnej powierzchni.

Regały półkowe Hi280

Regały półkowe Hi280 są idealnym rozwiązaniem dla małych magazynów obsługiwanych ręcznie. Regały do opon, sięgające 2 metrów, bardzo dobrze sprawdzają się w małych przestrzeniach.

 • Słupki i półki wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej
 • Łatwo konfigurowane na wiele sposobów
 • Łatwa obsługa ręczna
 • Efektywne dla małych instalacji

Regały Longspan

Dzięki zastosowaniu dłuższych belek, mniejszej liczby ram i możliwości składowania w dwóch rzędach na głębokości, w systemie Longspan można składować większą liczbę opon na tej samej powierzchni i tym samym znacząco zwiększyć pojemność składowania.

 • Większa gęstość składowania
 • Solidna i stabilna konstrukcja do składowania samych opon oraz opon z felgami
 • Możliwość zabudowania w wielopoziomowej konfiguracji

Poziome składowanie opon

Horizontal Tyre StorageRegał P90

Jest on przeznaczony do składowania poziomego większej liczby opon w magazynach wykorzystujących wózki widłowe. Jego modułowa budowa zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni. Regał P90 ułatwia pracownikom układanie, składowanie i pobieranie całych kompletów opon dla jednego pojazdu.

 • Składowanie kompaktowe
 • Szybki dostęp
 • Możliwość rozbudowy do bardzo dużych instalacji – regały o pojedynczej lub podwójnej głębokości.
 • Wszechstronny system składowania do wysokości 30 metrów
 • Różne głębokości i szerokości
 • Regały mogą być ustawione na podwoziach (MOVO) przesuwnych w celu optymalizacji powierzchni składowania.

Składowanie opon w regałach przesuwnych

Mobile Tyre StorageRegały przesuwne pozwalają bardzo znacząco zwiększyć pojemność składowania i świetnie nadają się do miejsc o ograniczonej powierzchni lub do lokalizacji o wysokich kosztach za m2.

 • Napęd elektryczny lub ręczny
 • Składowanie kompaktowe
 • Szybki dostęp
 • Różne opcje sterowania
 • Najnowsza technologia czujników gwarantuje pełne bezpieczeństwo
 • Możliwość rozbudowy do bardzo dużych instalacji

Zarówno Regały Półkowe Hi280 jak i P90 mogą być przekształcone w regały przesuwne:

 • Półkowe regały przesuwne Hi280 – mogą być zamontowane na istniejącej podłodze, dzięki czemu są łatwe w użyciu i efektywne kosztowo.
 • Paletowe regały przesuwne P90 (MOVO) sterowane elektronicznie, ciężkie regały przesuwne poruszają się na osadzonych w posadzce szynach i przenoszą obciążenie do 24 ton na przęsło, w regałach o wysokości do 12 metrów.

Efektywne składowanie opon

Studium przypadków


Kjær Bilcentret, Dania

Wraz z rozwojem N. Kjær Bilcentret pojawiła się potrzeba znalezienia lepszego rozwiązania do przechowywania opon. Wymiana opon jest nie tylko czasochłonna, ale także wiąże się z podnoszeniem ciężkich przedmiotów – na czym skupia się Duński Urząd Inspekcji Pracy.


Elgood Oy, Finland

Maszyny magazynowe zapewniły elastyczność i wydajność operacji magazynowych, ponieważ większość zamówień jest dostarczana jako produkty jednoliniowe.


Welkoop BV, Holandia

Welkoop jest uznanym sprzedawcą detalicznym, głównie w zakresie produktów dla zwierząt i ogrodnictwa. Mają silną pozycję w internecie, a także sklepy w całej holandii.