Skip to main content

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Potrzebują Państwo pomocy w kwestiach związanych z BHP i ochroną środowiska? Oferując swoje usługi Dexion zawsze zapewnia pozytywny wpływ na działalność klienta.

Środowisko pracy, które zgodne jest z wymogami zasad etycznych i wymogami prawa musi zapewniać wdrożenie procedur zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie właściwych praktyk i procedur jest oczywiście z korzyścią dla klienta, ponieważ pozwala:

  • ograniczyć liczbę wypadków i zachorowań
  • utrzymać właściwy poziom zatrudnienia

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dla nas coś więcej, niż tylko wspieranie klienta w bezpiecznej eksploatacji i konserwacji naszych produktów. My dbamy o produkt jako o całość. Dzięki współpracy z Klientem jesteśmy w stanie pomóc mu w:

  • Health & safetyProwadzeniu szkoleń BHP – dla wszystkich pracowników i operatorów
  • Prowadzeniu regularnych kontroli – zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając bezpieczną eksploatację produktu w całym jego cyklu życia
  • Ocenie i dokumentowaniu wszelkich czynników ryzyka
  • Sporządzeniu pełnych obliczeń strukturalnych i dokumentacji
  • Udzieleniu wytycznych w sprawie przepisów BHP dotyczących naszych produktów

Wszystkie organizacje produkcyjne w ramach Grupy Constructor posiadają certyfikację i wdrożyły procedury dotyczące jakości, BHP oraz ochrony środowiska, które mogą również udostępnić Klientowi.

Kultura biznesu

Kierownictwo Dexion aktywnie wspiera właściwą kulturę pracy. Ponieważ nasza działalność stale się rozwija, musimy ciągle dostosowywać nasze procesy do zmieniających się wymogów i przepisów BHP.

Co mówią nasi klienci

"Wielopoziomowy regał pomógł nam w maksymalizacji przestrzeni w naszym magazynie, znacznie bardziej niż w przypadku użycia zwykłego systemu wielopoziomowego. Mamy obecnie wieloletni system magazynowy o wysokiej jakości, który zapewnia nam maksymalną wydajność w ramach posiadanej powierzchni naszego magazynu."
- Peter Barrett, Sales Director, Phoenix Data Management Ltd.

Certyfikaty i nagrody