Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Ludzie: Planeta: Zyski 

Jako organizacja o zasięgu globalnym jesteśmy świadomi naszych obowiązków zaspokajania obecnych potrzeb bez umniejszania szans przyszłych pokoleń do spełnienia ich własnych potrzeb. Są trzy filary zrównoważonego rozwoju: społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Innymi słowy: ludzie, planeta i zyski.

Aby to osiągnąć, uczyniliśmy zrównoważony rozwój integralną częścią naszej działalności.

Nasi ludzie: zapewnienie sprawiedliwego traktowania naszych pracowników, udziałowców i społeczności, w których działamy.

Nasza planeta: minimalizowanie naszego wpływu na środowisko poprzez ograniczenie marnotrawstwa i emisji dwutlenku węgla.

Nasze zyski: utrzymanie solidnej i dochodowej działalności poprzez zgodność, właściwe gospodarowanie i zarządzanie ryzykiem.