Skip to main content

Serwis i konserwacja

Otrzymanie gwarancji bezpiecznej eksploatacji oznacza zaakceptowanie przyjęcia odpowiedzialności prawnej za regularną kontrolę i konserwację sprzętu magazynowego. Pomogą w tym Państwu nasi doświadczeni pracownicy.

Nasz zespół doświadczonych inspektorów serwisu i konserwacji pomoże klientowi w prowadzeniu napraw i serwisie wszystkich naszych produktów w zakładzie klienta.

Pomagamy naszym Klientom zapewnić bezpieczne i efektywne warunki pracy, dzięki:

  • ofercie regularnych usług serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami klienta
  • prowadzeniu prac konserwacyjnych zgodnie z planem serwisowym klienta
  • zapewnianiu wykwalifikowanych i licencjonowanych techników
  • podejmowaniu systematycznych działań pokontrolnych oraz prowadzeniu napraw
  • Unowocześnianiu lub naprawie istniejących urządzeń
  • Monitorowaniu obowiązujących przepisów i norm i dostosowywaniu się do zmieniających wymogów
  • Szkoleniu pracowników klienta w obsłudze naszego sprzętu

Co mówią nasi klienci

"Wybraliśmy regały automatyczne typu Tornado z firmy Constructor ponieważ ich produkt ma bardzo wysoką jakość. Constructor nie jest najtańszą firmą na rynku, ale zdecydowanie najlepszą. Są niezwykle innowacyjni w swoim sposobie myślenia i akceptują fakt, że przed osiągnięciem celu trzeba niekiedy stworzyć wiele projektów, które do niczego nie prowadzą. Dla nas są bardziej partnerem niż dostawcą."
- Calle Nicolaisen Project Manager.

Certyfikaty i nagrody