Skip to main content

Dexion dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Laubach Factory OutsideDzięki procedurom mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dążeniu do ustawicznego minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko uzyskaliśmy akredytację ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskiem.

Wierzymy, że przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju ma pozytywny wpływ na nasze wyniki i zwiększa naszą rentowność dzięki obniżeniu kosztów, lepszym relacjom z partnerami i klientami oraz zwiększonej innowacyjności. 

Zapewniamy, że nasi pracownicy zdają sobie sprawę z tego w jaki sposób ich działania wpływają na środowisko i oczekujemy od nich odpowiedzialnej postawy.  Pracownicy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Spółki oszczędnie zużywając energię, wodę i surowce, dzięki czemu optymalizujemy nasze zużycie zasobów naturalnych.

Laubach Factory Inside

Nasza decyzja dotycząca starań o uzyskanie międzynarodowego standardu ISO14001 jest dowodem na nasze dążenie do obniżenia emisji węglowej.  Certyfikat ten stanowi jasne i skuteczne ramy zapewniające zgodność systemów zarządzania i umożliwia identyfikację kolejnych obszarów wymagających poprawy. 

Większość naszych produktów wykonanych jest głównie ze stali, czyli jednego z najbardziej utylizowanych surowców na świecie. Choć nie można uniknąć powstawania odpadów w procesie produkcji, zawsze dążymy do tego, aby takie odpady zostały ponownie przetworzone i aby wszystkie produkty uboczne poddane zostały utylizacji, jeżeli tylko jest to możliwe.

Polityka ochrony środowiska Dexion ulega ciągłym zmianom, gdyż przez cały czas poszukujemy nowych i innowacyjnych rozwiązań procesów produkcyjnych w harmonii ze środowiskiem naturalnym.