Skip to main content

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami z sektora rybnego powodują potrzebę rozwiązań składowania, które łatwo przystosować do potrzeb i które zapewniają szybki dostęp w szybkim procesie pracy. Łatwe i efektywne składowanie oraz procesy logistyczne są bardzo istotne w procesie zaopatrzenia rynku w produkty rybne.

Przemysł rybny wymaga nowoczesnych, efektywnych i trwałych rozwiązań na potrzeby magazynowania i przetwórstwa.

Główne wyzwania, przed którymi stoi przemysł rybny oraz statki rybackie obejmują:

 • Towary szybko zbywalne i łatwo psujące się wymagają przechowywania w specjalnych warunkach
 • Towary sezonowe
 • Towary chłodzone i mrożone muszą być umieszczone pod jednym dachem
 • Zarządzanie zapasami zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło)
 • Potrzeba śledzenia i zachowania czystości produktów
 • Przemieszczanie towarów luzem o różnym ciężarze

Zwiększona pojemność magazynowa dzięki paletowym regałom przesuwnym

Eksploatacja chłodni może być bardzo kosztowna, w związku z tym zazwyczaj wymaga się rozwiązania pozwalającego na składowanie gęste. Paletowy regał przesuwny jest tutaj najlepszym rozwiązaniem.

 • Umieszczony na elektronicznych wózkach przesuwnych w celu umożliwienia dostępu dla kompletacji
 • Znacznie zwiększa pojemność składowania
 • Dostęp do poszczególnych palet
 • Duża gęstość składowania
 • Wymaga jednego korytarza na wózki
 • Zakres temperatury od -30°C do +40°C

Składowanie zgodnie z FIFO w regałach przepływowych Pallet Flow

Pallet Flow nadaje się świetnie dla składowania zgodnie z metodą FIFO, w przypadku towarów o dużej rotacji, które wymagają szybkiego dostępu.

 • Palety umieszczone na pochyłych liniach rolkowych
 • Palety przesuwają się do przodu po rolkach pod wpływem grawitacji
 • Prędkość palety kontrolowana jest szeregiem rolek hamujących; paletę zatrzymuje zderzak
 • Wymaga tylko dwóch rzędów, jeden do załadunku, a drugi do pobierania
 • Wymaga do 60% mniej miejsca niż tradycyjne regały paletowe