Skip to main content
Separator

Separator

Idealne do oddzielania pionowego, stojących długich przedmiotów. Są one przymocowane do tylnej belki.