Skip to main content
Podziałka

Podziałka

Do pionowego składowaniatowarów np.  długich rur. Pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do towarów.