Skip to main content

Regały półkowe HI280 firmy Dexion zostały poddane badaniom przewodnictwa elektrycznego

Regały półkowe typu HI280 firmy Dexion przeszły badania przewodnictwa elektrycznego wykonywane przez DNV GL.

HI280 Shelving System Conductivity Tests

Badania te potwierdzają, że system regałów HI280 posiada ciągłość metaliczną, co oznacza, że gdy regał jest uziemiony, ma bardzo niską rezystancję względem podłoża. Powoduje to, że ładunki elektrostatyczne na uziemionym regale nie gromadzą się.

Natomiast ładunki elektrostatyczne znajdujące się na przedmiotach składowanych na regale natychmiast są eliminowane. Dlatego, regał półkowy HI280 może być stosowany do składowania urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne (ESD), o ile są one umieszczone w odpowiednim antystatycznym opakowaniu.

O badanie w firmie DNV GL poprosiła firma Dexion Storage Solutions, która chciała ocenić parametry przewodności swojego produktu. W celu określenia oporu elektrycznego regału zastosowano metodę pomiaru w czterech punktach.

Regał został złożony i właściwie uziemiony, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Dexion. Punkty pomiaru znajdowały się pomiędzy miejscem połączenia z podłożem na jednym słupie a górną półką regału. Taki sposób badania pozwolił na uzyskanie najbardziej optymalnego wyniku, który można odnieść do całego regału.

Opór elektryczny zmierzony pomiędzy punktem uziemienia a górą regału wynosi 3,1 mΩ.

O DNV GL

DNV GL jest jedną z wiodących firm certyfikujących na świecie, która umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój ich działalności. DNV oferuje firmom kontrole klasyfikacyjne i techniczne oraz oprogramowanie i porady niezależnych ekspertów w przemyśle morskim, naftowym i gazowym oraz energetycznym.

Świadczy także usługi certyfikacyjne dla klientów innych branż. Firma działa w ponad 100 krajach, a 16 tysięcy specjalistów DNV stara się pomóc swoim klientom uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym oraz bardziej przyjaznym dla środowiska.

Powiązane wiadomości
Najnowsze wiadomości