Skip to main content

Regały Paletowe wjezdne P90 Drive-in

Jeśli magazynujesz duże ilości podobnych lub identycznych towarów, regały paletowe wjezdne P90 drive-in mogą oszczędzić nawet do 90% istniejącej przestrzeni magazynowej , w porównaniu ze standardowymi regałami paletowymi.

Regały wjezdne skutecznie ograniczają wymaganą przestrzeń magazynową poprzez eliminację korytarzy dostępowych oraz są efektywne dzięki skróceniu czasu załadunku i rozładunku, a jednocześnie umożliwiają większy dostęp do palet w porównaniu do układania ich w stos.

Palety ustawiane są na szynach podporowych zainstalowanych po obu stronach kanału składowego. Kolejne kanały składowe są instalowane jeden obok drugiego w sposób bardzo efektywny i bezpieczny, co jest krytycznym czynnikiem przy składowaniu towarów kruchych czy niestabilnych.

Obowiązująca dla tych regałów zasada pierwsze weszło ostatnie wyszło (FILO), oznacza, że dostęp do palet jest możliwy z jednej – przedniej - strony regału i aby pobrać żądana paletę należy najpierw pobrać wszystkie palety, które były wstawione w dany kanał po niej.

Regały paletowe wjezdne P90 oferują następujące korzyści:

 • Większą pojemność składowania na metr sześcienny niż jakikolwiek inny system magazynowy
 • Składowanie blokowe - maksymalizacja wykorzystania powierzchni podłogi i przestrzeni magazynowej
 • Ograniczona rotacja zapasów - idealne dla towarów sezonowych i składowania w mroźni
 • Działają zgodnie z zasadą FILO
 • Gładkie powierzchnie szyn podporowych - dla bezpiecznego i płynnego ustawiania ładunków
 • Kolorowe najazdy dla palet ułatwiają operatorom umieszczanie ładunków szybko i dokładnie

Wysokości

 • Do 13,5 m

Obciążenie palet

 • Do 1500 kg

Wysokość między szynami

 • Do 3000 mm

Szerokość tuneli składowych

 • Do 1800 mm

Zakres temperatur

 •  -35 do + 35° C