Skip to main content

Łoża paletowe Dexion

Łoża paletowe Dexion pozwalają pracownikom przesuwać palety w przód i z powrotem jak szufladę, nawet przy pełnym obciążeniu do 1000 kg. Dzięki tak efektywnemu przechowywaniu, mogą one zmniejszyć przestrzeń ponad paletami niezbędną do zachowania przy tradycyjnym składowaniu.

Łoża paletowe pozwalają zaoszczędzić czas i przestrzeń, aby zapewnić wydajne warunki pracy i ergonomiczną kompletację.

Poprzez zainstalowanie łóż paletowych w regałach można zwiększyć liczbę miejsc paletowych i kompletacyjnych, a przy tym wykorzystać jedynie tyle samo miejsca, co poprzednio.

Co więcej, krótsze odległości robocze pozwalają na szybszą, bardziej efektywną kompletację i jednocześnie uwalniają cenną przestrzeń.

Łoża paletowe Dexion oferują następujące korzyści:

  • Zwiększenie pojemności magazynu
  • Tworzą przestrzeń
  • Pozwalają na łatwy dostęp
  • Zwiększają szybkość kompletacji

Model belkowy

70%-100% wysunięcia i do 1000kg nośności

Pull-out Unit - Beam model

Model podłogowy

100% wysunięcia i do 1000kg nośności

Pull-out Unit - Floor Model

Model z własną ramą

70%-100% wysunięcia i do 1000kg nośności

Pull-out Unit - Upright Model

Łoża paletowe Dexion