Skip to main content

Bezpieczeństwo i regały paletowe: ciągłe zaangażowanie

Zakup regulowanych regałów paletowych może stanowić dużą inwestycję dla każdej firmy i jest to inwestycja, którą należy dbać. 

Pallet Racking Zakup regałów paletowych i profesjonalny ich montaż to nie koniec dbania o tego typu inwestycję. Podobnie jak w przypadku innych elementów, regały paletowe mogą podlegać zużyciu i zniszczeniu, co jeżeli się nimi odpowiednio nie zaopiekujesz, możesz zagrozić bezpieczeństwu Twoich pracowników i płynnemu przebiegowi operacji magazynowych.

Regały paletowe to precyzyjnie zaprojektowany system słupów i belek, który musi być prawidłowo zainstalowany i konserwowany. Uszkodzenie słupów czy nawet luźne śruby, które pozostają niezauważone, mogą doprowadzić do poważnych kłopotów. Może się nawet zdarzyć, że regały paletowe się zawalą, a w konsekwencji trzeba będzie całkowicie je wymienić – wszystkiego jednak można uniknąć, o ile odpowiednio o nie zadbasz.

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zapewnić bieżącą konserwację regałów paletowych i jednocześnie dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.

1. Regularnie zlecaj kontrolę regałów paletowych

Zalecamy skorzystanie z usług renomowanego inspektora, który dopilnuje, aby regały paletowe spełniały obowiązujące normy międzynarodowe i krajowe w zakresie instalacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności inspekcja może:

  • zidentyfikować wszelkie niebezpieczne elementy
  • zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka dla regałów paletowych (na przykład tam, gdzie występuje duża aktywność wózków widłowych)
  • wskazać wszelkie obszary ryzyka dla personelu.

Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności po kontroli, upewnij się, że dokonano inspekcji według obowiązujących standardów.

2. Zwiększ bezpieczeństwo dzięki oznaczeniom kolorystycznym

Warehouse Paint Markings

Przemyślane pomalowanie podłóg, ścian i sufit obiektu magazynowego może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo, chroniąc zarówno regały paletowe, jak i pracowników.

Jaskrawo pomalowane strefy, linie i symbole zagrożeń przyciągają uwagę pracowników magazynu. Oznaczenia na posadzce mogą służyć do oznaczania bezpiecznych przejść dla pieszych i korytarzy. Można je nawet wykorzystać do wyznaczenia „jezdni” dla wózków widłowych, aby jasno określić ich strefy poruszania się i pomóc uniknąć kolizji pomiędzy wózkami i z regałami paletowymi.

Farbę można stosować w różnych obszarach i w różnych kolorach, aby wskazać określone strefy. Podłogi antypoślizgowe pomogą również zwiększyć poziom bezpieczeństwa personelu.

3. Zastosuj najlepsze praktyki w swoim magazynie

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo pracowników i najbardziej efektywne funkcjonowanie magazynu, zaleca się opracowanie wewnętrznego Kodeksu postępowania zgodnego z najlepszymi praktykami.

Warehouse Best Practices

Dotyczy to wszystkich osób wchodzących do magazynu, w tym pracowników i odwiedzających, a ich przestrzeganie znacznie zmniejszy ryzyko związane z regałami paletowymi i ludźmi.

Przed wejściem do magazynu ludzie muszą zapoznać się z Kodeksem, a także należy go umieścić w widocznych miejscach, dla przypomnienia.

Możesz uwzględnić w Kodeksie zasady dotyczące szeregu obszarów bezpieczeństwa. Na przykład możesz chcieć, aby ludzie nosili kaski lub kamizelki odblaskowe; możesz mieć reguły dotyczące poziomów oświetlenia w różnych lokalizacjach.

Wreszcie, kodeks musi zawierać informacje o karach ponoszonych w przypadku naruszenia jego zasad. Pomoże to w skuteczniejszym ich wprowadzeniu.

4. Sprawdź i konserwuj mechaniczne urządzenia dźwigowe

Regały paletowe współdziałają z innym sprzętem, takim jak podnośniki lub wózki widłowe. Równie ważne jest, aby były one utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Regularne kontrole, bieżąca naprawa lub wymianą wadliwych części, zwiększą bezpieczeństwo regałów paletowych i pracowników.

5. Przeprowadzaj regularne kontrole wewnętrzne

Regular Racking Inspections

Wykonywanie regularnych kontroli regałów paletowych powinno być częścią Twoich procedur - nie czekaj do corocznej kontroli przeprowadzanej przez profesjonalistę.

Możesz przeprowadzić cotygodniową, a nawet codzienną kontrolę wizualną. Musisz jednak upewnić się, że jest to powierzone konkretnej osobie lub zespołowi. Kontrole powinny być rejestrowane a ich wyniki opisywane.

Te kontrole są ważnym dowodem na to, że dochowałeś należytej staranności w dbaniu o stan swoich regałów paletowych. Co ważniejsze, wszelkie problemy - takie jak luźne śruby lub wykrzywione słupy - zostaną szybko zauważone i usunięte.

Twój system raportowania może zawierać kodowanie kolorystyczne wykrytych problemów: czerwone problemy wymagają natychmiastowej uwagi; kolor bursztynowy to problem wymagający uwagi w ustalonym czasie itp.

6. Wprowadź kulturę raportowania

Reporting

Jeśli któryś z twoich pracowników uszkodzi regały paletowe – np. uderzy je wózkiem widłowym - czy jest gotowy to zgłosić? A może boi się następstw? Bardzo ważne jest, abyś miał w magazynie kulturę pracy, która zachęca i umożliwia pracownikom zgłaszanie wszelkich zdarzeń losowych lub wypadków. W przeciwnym razie drobne szkody mogą nie zostać zgłoszone, co może doprowadzi do dużo poważniejszych konsekwencji.

Przestrzegając tych prostych wskazówek i inwestując w wysokiej jakości regały paletowe, zapewniasz bezpieczeństwo swoim pracownikom i ciągłość działalności. Będziesz także chronić swoją inwestycję.

Aby uzyskać więcej porad na temat regałów paletowych, ich instalacji i sposobów zapewnienia ich bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami.

Powiązane wiadomości
Najnowsze wiadomości