Skip to main content

Raport zrównoważonego rozwoju 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023, który dokumentuje szeroki postęp i osiągnięcia Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Raport podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i skuteczny ład korporacyjny.

W ciągu ostatniego roku podjęliśmy znaczące kroki, aby dalej realizować nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które opierają się na zasadach uczciwości, pokory, wytrwałości i ciężkiej pracy – wartościach głęboko zakorzenionych w naszej kulturze korporacyjnej. Wartości te kierują nami i określają, jak postrzegamy siebie, jak postępujemy i jak jesteśmy oceniani jako firma.

Działanie świadome ekologicznie

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska jest szczególnie widoczne w naszej inicjatywie Carbon Neutral 2030-2050, której celem jest drastyczne ograniczenie emisji CO2. Pozyskaliśmy już 68% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i stale inwestujemy w efektywność naszych procesów.

Społeczna odpowiedzialność

W obszarze społecznym przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy. Promowanie kultury zapobiegania doprowadziło do tego, że 83% naszych pracowników jest chronionych zgodnie z certyfikatem ISO 45001. Wspieramy także społeczności lokalne poprzez różnorodne projekty, z których korzysta ponad 128 500 osób.

Ład korporacyjny i innowacje

W obszarze ładu korporacyjnego podkreślamy wagę relacji opartych na zaufaniu ze wszystkimi naszymi interesariuszami. W 2023 r. firma Gonvarri Industries została nagrodzona przez EcoVadis srebrnym medalem za swoje zrównoważone praktyki, dzięki czemu znalazła się w gronie 15% najbardziej odpowiedzialnych firm na świecie.

Raport zrównoważonego rozwoju 2023 jest wyrazem naszych nieustannych wysiłków, aby działać przejrzyście i dostarczać wymiernych danych na temat naszych różnorodnych inicjatyw. Opisuje szczegółowo, w jaki sposób przekładamy nasze wartości na konkretne działania i pokazuje, jak głęboko zakorzenione jest nasze zaangażowanie w bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą przyszłość.

Zapraszamy wszystkich naszych interesariuszy, aby przyłączyli się do nas w tej podróży i zapoznali się z postępami, jaki czynimy.

Jako Grupa jesteśmy o tym przekonani: Prawdziwa wartość firmy odzwierciedla się w jej działaniach.

Przeczytaj raport tutaj

Powiązane wiadomości
Najnowsze wiadomości