Skip to main content

Dexion zapewnia dodatkową pojemność dla SNA Europe

SNA Europe (Benelux) B.V, Holandia

Studium przypadku

Klient: SNA Europe (Benelux) B.V
Lokalizacja: Holandia
Stosowane produkty / usługi: Regały HI280 z podłogami. Regały paletowe P90 ze stacjami PD. Łoża przepływowe na pudełka. Regały biurowe Cassette900.

Potrzeby biznesowe

SNA Europe, Netherlands

SNA Europe jest wiodącym europejskim producentem narzędzi ręcznych i jest firmą stojącą za takimi znanymi markami jak Bahco, Irimo i Lindstrom. Europejskie Centrum Dystrybucji mieści się w Holandii. Gdy SNA Europe [Benelux] B.V chciała powiększyć swoje zdolności magazynowania, logicznym wyborem było zwrócenie się do Dexion, który dostarczył ich obecnie użytkowane instalacje.

Rozwiązanie Dexion

Dzięki dobrze działającym relacjom obu firm i już znanym i wykorzystywanym przez SNA produktom Dexion, zespół Dexion był w stanie zapewnić szybką odpowiedź i ograniczyć koszty rozbudowy do minimum.

Magazyn był już wyposażony w regały paletowe Dexion, ale dokonany w międzyczasie postęp w rozwoju tego produktu spowodował, że obecnie klient miał do dyspozycji jego nowa, ocynkowana wersję.

Ponieważ produkty pochodziły z tej samej firmy, stare i nowe regały zostały z powodzeniem połączone. To samo miało miejsce, gdy przyszło do rozbudowy regałów półkowych. Istniejący stary system H170 został bez problemowo rozszerzony o nowy system HI280.

Oprócz rozbudowy istniejącej instalacji w oparciu o już istniejące produkty, Dexion powiększył pojemność istniejących magazynów dodając nowe elementy:

  • Utworzenie przestrzeni biurowej z siedzeniami na górze regałów HI280.
  • Zainstalowanie łóż przepływowych na kartony tak, aby SNA mógł używać zasadę pierwsze weszło pierwsze wyszło (FIFO).
  • Dodając do regałów paletowych stacje PD dla palet euro.
  • Dodając belki wsporcze poprzeczne do poziomów belkowych, aby można było składować euro palety w kierunku poprzecznym.

SNA Europe, Netherlands

Rezultaty

Ten projekt zadziałał na każdym poziomie. Dodatkowa sala konferencyjna i biuro, ulepszony układ i dodatkowe wykorzystanie istniejących regałów paletowych i półkowych zapewniło uzyskanie doskonałej wartość magazynu.

O firmie SNA Europe [Benelux] B.V.

SNA Europe ma ponad 165-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji narzędzi i pił potrzebnych dla branży motoryzacyjnej, budowlanej i krajobrazowej.