Skip to main content

Dexion zapewnia płynny łańcuch dostaw w trakcie rozwoju Veldboer Eenhoorn

Veldboer Eenhoorn, Holandia

Studium przypadku

Klient: Veldboer Eenhoorn
Lokalizacja: Holandia
Zastosowane produkty: Regały paletowe P90. Regały Push-Back. Regały HI280 longspan

Potrzeby biznesowe

Firma Veldboer Eenhoorn od 1962 r. realizuje codzienne dostawy w swoim regionie. Firma chciała zwiększyć swoje możliwości dystrybucji w północnej Holandii ze względu na zwiększone zamówienia na produkty spożywcze. Rozbudowa ta musiała zostać przeprowadzona bez zakłócania codziennej działalności.

Veldboer Eenhorn, Netherlands

Firmy świadczące usługi hotelowe, placówki oświatowe i inne duże przedsiębiorstwa, które stanowią większość klientów Veldboer Eenhoorn, często wolą zatrudniać jednego dostawcę do wszystkich dostaw produktów spożywczych. Ze względu na wzrost bazy klientów oraz rozszerzenie działalności dotychczasowych klientów, Veldboer Eenhoorn musiał sprostać rosnącym wymaganiom.

Centrum dystrybucji Veldboer Eenhoorn miało już rozwiązania z firmy Dexion, takie jak regały paletowe P90, podesty wolnostojące i regały HI280 Longspan. Wymagania związane z projektem ekspansji, firma Veldboer Eenhoorn potrzebowała dodatkowej przestrzeni w chłodni i mroźni o zakresie temperatury od +5 ° C do -30 ° C.

Rozwiązanie Dexion

Dzięki istniejącej długoletniej współpracy firma Veldboer Eenhoorn uznała Dexiona za niezawodnego dostawcę i idealnego partnera, aby zapewnić udaną ekspansję.

Veldboer Eenhorn, Netherlands

Projekt musiał zostać przeprowadzony przy jednoczesnym spełnieniu szeregu kluczowych kryteriów: przestrzeń w chłodni/mroźni musiała być w pełni wykorzystana; należy zoptymalizować operacje logistyczne; montaż musiał zostać prowadzony bez zakłócenia normalnej działalności firmy.

Regały HI280 Longspan firmy Dexion z regałami paletowymi Push-Back spełniły wszystkie powyższe wymagania.

Korzyści z rozwiązania Dexion:

  • Istniejące długoletnie relacje oznaczały, że Dexion miał już głębokie zrozumienie potrzeb biznesowych Veldboer Eenhoorn.
  • Zagwarantowana szybka, wydajna i dokładną realizację zamówień dla 10 000 linii produktów.
  • Brak przerw w normalnej działalności firm w trakcie przeprowadzania rozbudowy w istniejących magazynach.
  • Osiągnięcie maksymalnej zdolność przechowywania w magazynach, zwłaszcza w chłodniach i mroźniach.
  • Stworzone solidne fundamenty dla wiarygodnego logistycznego łańcucha dostaw.

Veldboer Eenhorn, NetherlandsRezultaty

Ponieważ Dexion doskonale znał nasze potrzeby operacyjne, projekt został zrealizowany bez zakłóceń umożliwiając Veldboerowi Eenhoorn spełnienie obecnych celów codziennych dostaw.

O firmie Veldboer Eenhoorn

Veldboer Eenhoorn jest dostawcą sprzętu gastronomicznego i dostawcą żywności dla branży hotelarskiej, stowarzyszeń, instytucji i stołówek firmowych w północnej części Holandii. Każdego dnia z centrum dystrybucyjnego o powierzchni 4 000 m2 Veldboer Eenhoorn dostarcza produkty z bazy dostępnych ponad 10 000 produktów do klientów w całym regionie. www.veldboereenhoorn.nl