Skip to main content

Wipro wybiera regał TORNADO firmy Dexion do obsługi swojego klienta

Studium przypadku

Klient: Wipro
Lokalizacja: Rumunia
Zastosowane produkty/usługi: regał automatyczny TORNADO

Potrzeby biznesowe

Jako światowej sławy firma zajmująca się technologią informatyczną, doradztwem i outsoursingiem, firma Wipro często jest proszona o znalezienie innowacyjnych rozwiązań. Ich klienci pracują w wielu sektorach i mają bardzo zróżnicowane potrzeby.

Ich niedawny projekt zakładał znalezienie sposobu na magazynowanie gumowych uszczelek w środowisku wolnym od kurzu, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu zapasów dostępnym w rzeczywistym czasie.

Firma Wipro szukała nowoczesnego, wysoce zautomatyzowanego rozwiązania, aby pomóc w zarządzaniu zapasami i usprawnić pobieranie produktów w ich magazynie w Rumunii. Po sprawdzeniu dostępnych możliwości, firma wybrała firmę Dexion jako partnera do realizacji tego projektu.

Wipro Romania

Rozwiązania firmy Dexion

Z uwagi na stosowanie zasady “pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO), procedury pobierania oraz wiele rodzajów magazynowanych uszczelek, użycie tradycyjnego rozwiązania magazynowego wymagało wysoce wydajnej powierzchni magazynowej dla uszczelek , które są składowane w zamykanych pojemnikach, aby zabezpieczyć je przed kurzem.

Regał automatyczny TORNADO firmy Dexion był zalecanym rozwiązaniem. Ta maszyna, jedna z pierwszych tego typu w Rumunii, została specjalnie zaprojektowana aby zaoszczędzić powierzchnię w magazynie firmy Wipro, a także zapewnić szybkie pobieranie magazynowanego towaru z laserowo wspomagana precyzją.

Rozwiązanie magazynowe zostało zintegrowane z oprogramowaniem firmy Wipro, aby zapewnić bezproblemową integrację z firmowym procesami logistycznymi i zapewnić że maszyna TORNADO będzie działać w systemie FIFO.

System perfekcyjnie spełnił wymagania związane z oszczędnością powierzchni, bezpieczeństwem magazynowania, szybkim dostępem do towaru, automatycznym systemem FIFO oraz bieżącą informacją o dostępnych zapasach.

Rezultaty

Wipro Romania

“Bardzo się cieszymy że powierzyliśmy nasze potrzeby magazynowe ekspertom z firmy Dexion. Innowacyjny projekt i doświadczenie specjalistów z Dexion przekonały nas do tego by zadecydować o instalacji rozwiązania typu Tornado w naszym magazynie. To znacznie poprawiło szybkość i dokładność pobierania , co pozwoliło na lepsze wykorzystanie powierzchni magazynu. Tornado to doskonały przykład geniuszu inżynierów i jesteśmy bardzo zadowoleni z jego działania. Dexion zapewnił nas, że został on zainstalowany aby w najlepszy sposób zaspokoić nasze specyficzne potrzeby magazynowe.” - Iulian Dragan, Lider projektu z firmy Wipro.

O firmie Wipro

Wipro Ltd (NYSE:WIT) jest światową firmą informatyczną, konsultingową i outsourcingową zatrudniającą 170.000 pracowników, obsługujących klientów w 175 miastach na 6 kontynentach. Wipro od niemal dekady wspiera działalność klientów ze Wschodniej Europy. Obecnie oddziały firmy z Rumunii obsługują ponad 20 klientów z Europy Wschodniej, wspierani przez ponad 600 pracowników. Klienci firmy Wipro w Rumunii działają między innymi w branży dóbr detalicznych, opiece zdrowotnej czy telekomunikacji.