Skip to main content

Teccon wybrał Hi280 od Dexiona dla swojego głównego klienta w z branży motoryzacyjnej

Teccon/Branża motoryzacyjnych części zamiennych, UK

Studium przypadku

Klient: Teccon/Branża motoryzacyjnych części zamiennych
Lokalizacja: Midlands/UK
Produkty/usługi: Regały półkowe HI280

teccon uk

Potrzeby biznesowe

Duża firma zajmująca się logistyką samochodową z siedzibą w Midlands w Anglii chciała zmaksymalizować pojemność swojego nowo wybudowanego magazynu dystrybucyjnego o powierzchni 19.500 m2 i wartości 32 milionów funtów. Ten imponujący obiekt musi utrzymywać pięciomiesięczne zapasy części motoryzacyjnych - łącznie 240 000 linii produktów.

Ponieważ oferują usługę dostawy następnego dnia do 140 dealerów samochodowych, firma obsługująca magazyn wymagała, aby budynek pozostawał w pełni sprawny podczas instalacji wyposażenia. Aby znaleźć dostawców, którzy mogliby dostarczyć wymagana usługę w pakiecie pod klucz, zweryfikowali rynek i sporządzili listę potencjalnych dostawców, w tym Teccon.

Jako jeden z najlepszych dystrybutorów firmy Dexion, Teccon był wiodącym oferentem. Po szeroko zakrojonych konsultacjach obejmujących analizy imponujących koncepcji projektowych i uczestniczenie w wewnętrznych procedurach przetargowych, klient ostatecznie wybrał firmę Teccon do realizacji tego projektu.

Koncepcje projektowe Teccon obejmowały dwupoziomową konstrukcję podestową (ok. 2000 m²) z regałami do przechowywania części.

teccon uk

Rozwiązania Dexion

Pierwszym zadaniem Teccon było zagwarantowanie, że konstrukcja posadzki budynku będzie mogła przyjąć planowane obciążenie ponad 460kN/ m2 przy rozstawie słupów większym niż 8m. W tym celu wzięto próbki rdzenia z betonowej płyty podłogowej, które po przeprowadzeniu szeregu testów wykazały, że posadzka pod słupami podestu musi zostać wzmocniona. Opracowano szczegółowe plany rozmieszczenia słupów oraz obciążeń na posadzkę i przekazano je do właściwych organów budowlanych do zatwierdzenia.

Po wzmocnieniu betonowej płyty, kolejnym wyzwaniem było to jak zbudować podest nad 16 dokami magazynu, zainstalować tryskacze, oświetlenie, alarmy pożarowe, przegrody siatkowe i ponad 320 sekcji półkowych regałów HI280 firmy Dexion, podczas gdy magazyn musiał pozostać w pełni operacyjny .

Teccon rozwiązał ten problem, wykonując wszystkie prace instalacyjne w godzinach 22:00 – 6:00, pozostawiając normalny dzień roboczy, bez kolizji z trwającymi pracami instalacyjnymi, które były prowadzone wyłącznie nocami.
Pomimo tych przeszkód, instalacja przebiegała bardzo sprawnie, a cały projekt - począwszy od złożenia zamówienia do zakończenia - trwał zaledwie 16 tygodni.

Stało się tak w głównej mierze dzięki wybranym przez Teccon produktom firmy Dexion jak również dzięki ustanowieniu jasnych i dedykowanych dla tego projektu kanałów komunikacji z decydentami, dzięki czemu wszelkie problematyczne kwestie można było szybko zidentyfikować i równie szybko je rozwiązywać.

teccon uk

Rezultaty

"Teccon to bardzo doświadczona firma, dzięki której udało się nam sprawnie przeprowadzić instalację, minimalizując problemy podczas budowy konstrukcji podestowej, która była głównym wyzwaniem.

Byliśmy zadowoleni z tego, jak koordynowali przekazywanie najistotniejszych informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego projektu i, że budowa została zakończona w uzgodnionych terminach.

Będziemy gorąco polecali firmę Teccon w przyszłości. Maja bardzo pozytywne i przyjazne nastawienie do klienta i byli bardzo kompetentni."
- Dyrektor Logistyki klienta końcowego

O firmie Teccon

Teccon jest dystrybutorem produktów firmy Dexion i jest wiodącym dostawcą wyposażenia magazynowego. Od 1985 roku cieszy się renomą w dziedzinie innowacji technicznych i najwyższej jakości obsługi klienta. Współpracując z Dexion oferują regały paletowe, regały półkowe, regały Longspan, podesty pomostowe, stalowe ściany działowe i maszyny magazynowe. www.tecconsales.co.uk