Skip to main content

Regał na rury firmy Constructor ulepsza lądowe magazyny Statoil

Studium przypadku

Klient: Statoil
Lokalizacja: Norwegia
Zastosowane produkty/usługi: regał wysięgnikowy zainstalowany na przesuwnych podstawach

Potrzeby biznesowe

Statoil składuje rury wiertnicze (rury o długości 13 metrów) w kompleksie magazynowym w Vestbase w Norwegii. Rury te są używane na stacjach wiertniczych na morzu, łącząc platformy wiertnicze z głowicami wiercącymi.

W kompleksie magazynowy Statoil, te ogromne i kosztowne rury były przechowywane w kilku obszarach. Ogromnym wyzwaniem było przenoszenie tych rur, ponieważ nie było ujednoliconego rozwiązania magazynowego ani ujednoliconej metody przygotowania ich do transport na platformy wiertnicze.

Taka organizacja pracy była czasochłonna i stwarzała wiele problemów, zwłaszcza gdy przeprowadzane były okresowe kontrole rur w magazynie.

statoil norway

Rozwiązania firmy Constructor

Statoil ma długotrwałe relacje z firmą Constructor, trwające już ponad ćwierć wieku.

Podczas tego okresu Constructor dostarczał wiele rozwiązań dla firmy Statoil, wiele z nich również do ich magazynu w Vestbase.

Constructor był w stanie dostarczyć regał wysięgnikowy zainstalowany na podstawach przesuwnych, co pozwoliło Statoil na usystematyzowane pobieranie i konserwację tych rur.

Podstawy przesuwają się na szynach zainstalowanych w betonowej posadzce i są uruchamiane przy pomocy przycisków w skrzynce kontrolnej znajdującej się na przedzie podstawy lub za pomocą pilota. Podstawy poruszając się udostępniają żądany korytarz roboczy.

Rozwiązanie firmy Constructor zapewniło jednolity system magazynowy używany dla wszystkich rur przechowywanych w Vestbase. Mobilne podstawy zapewniają łatwe przenoszenie rur na testy oraz do transportu na platformy wiertnicze.

Korzyści z rozwiązania firmy Constructor:

  • Istniejące relacje oznaczały że Constructor posiada już dogłębne zrozumienie potrzeb biznesowych firmy Statoil.
  • Możliwość systematycznego pobierania i konserwacji rur.
  • Regał wysięgnikowy na mobilnych podstawach pozwala na ujednolicenie magazynowania i przemieszczania wielkich i drogich rur.
  • Rozwiązanie pozwala na łatwe przemieszczanie do testowania i transportowania na platformy wiertnicze.

statoil norwayRezultaty

"Dzięki temu rozwiązaniu udało nam się uzyskać dużo więcej korzyści: uzyskaliśmy szybki dostęp do każdej pojedynczej sztuki rury a rury są przechowywane w pomieszczeniach, co czyni nasze kontrole znacznie łatwiejszymi.” - Bjarne Brunsvik, Dyrektor Operacyjny, Statoil

O firmie Statoil

Statoil jest Norweską wielonarodową firmą naftowo-gazową – największym sprzedawcą ropy naftowej oraz drugim największym dostawcą gazu ziemnego na rynki europejskie. Statoil dostarcza również energię odnawialną do Wielkiej Brytanii poprzez swoje farmy wiatrowe w Sheringham Shoal. www.statoil.com