Skip to main content

Polityka prywatności klienta

Gonvarri Material Handling AS (GMH) i powiązane marki (Dexion, Constructor, Kasten, Stålteknik i Kredit) w celu dostosowania się do nowej ustawy o ochronie danych, która wejdzie w życie 25 maja (RODO), przyjęły niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży dostarczonych danych osobowych, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter danych i ryzyko, na które są narażone.

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?

Administratorem danych będzie Gonvarri Material Handling AS, prowadząca działalność pod numerem: 918 858 903 i zarejestrowanym adresem Østensjøveien 27, 0661 Oslo Norwegia.

W jakim celu dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Obsługa Klienta - Zarządzanie danymi niezbędnymi do utrzymania relacji umownych z klientami.
  • Zarządzanie kontraktami i ofertami - Zarządzanie umowami z korporacyjnym klientem GMH.
  • Potencjalni klienci - Dostarczanie informacji i zarządzanie kontaktami biznesowymi.

Jakie dane są gromadzone?

W celu wykonywania wyżej wymienionych czynności konieczne jest zbieranie następujących informacji:

Klienci:

  • Informacje kontaktowe
  • Informacje prawne o klienta
  • Zarządzanie kontraktami i ofertami

Kluczowa podstawa prawna

W przypadku tych operacji przetwarzania podstawę prawną stanowi aktualny stosunek umowny utrzymywanym z podmiotem danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Klienci: 7 lat
Zarządzanie umowami i ofertami: 7 lat

Do kogo Twoje dane mogą być przekazywane?

Klient jest informowany, że GMH może być prawnie zobowiązany do przekazania niektórych swoich danych osobowych do ZUS i administracji podatkowej.

Klient zostaje poinformowany, że informacje zawarte w poniższym przetwarzaniu są przekazywane stronom trzecim, które są wskazane poniżej wraz z przetwarzaniem, do którego są powiązane. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji danych osobowych klienta, klient musi jak najszybciej poinformować GMH. Przetwarzanie i firmy zewnętrzne są następujące:

Klienci

  • Klient zostaje poinformowany, że jego dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych.

Zarządzanie umowami i ofertami:

  • Struktury korporacyjne GMH

Prawa indywidualne

Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, do zażądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach podmiot danych może zażądać ograniczenia w przetwarzaniu jego danych, w takim przypadku zatrzymamy je jedynie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. W takiej sytuacji GMH przerwie przetwarzanie danych, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z tych praw lub dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień, podmiot danych może napisać na adres pocztowy powyżej lub poprzez następujący adres e-mail privacy.enquiries@gonvarri.com.