Skip to main content

Witamy w serwisie dla Klientów Dexion Polska. Znajdziecie to Państwo niezbędne dokumenty i informacje związane z realizacją zamówień i zobowiązań gwarancyjnych przez Dexion Polska

Prawa autorskie

Wszelkie treści, dokumenty i dzieła opublikowane na tej stronie podlegają prawu autorskiemu obowiązującemu w Polsce i UE. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma wykorzystania tych materiałów, poza zakres dla jakiego zostały one udostępnione, wymaga uzyskania uprzednio pisemnej zgody od Dexion Polska Sp. z o.o.

Oświadczenie o poufności dokumentu

Informacje udostępnione na tym portalu są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób, które uzyskały do nich dostęp bezpośrednio od Dexion Polska w wyniku otrzymania oferty handlowej, złożenia zamówienia lub zawarcia umowy i nie mogą być ujawniane żadnej innej osobie. Kody logowania, dokumenty ani żadne inne treści udostępnione tutaj nie mogą być powielane w całości ani w części, ani też żadna z informacji w nich zawarta nie może być ujawniona osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zarządu Dexion Polska Sp. z o.o.

Warunki użytkowania

Korzystanie z udostępnionych dokumentów jest ograniczone do klientów i podmiotów, które otrzymały ofertę handlową od Dexion Polska Sp. z o.o. Wszelkie formy powielania, kopiowania, ujawniania, modyfikowania, rozpowszechniania i / lub publikowania tych materiałów są surowo zabronione.